اولین موضوعی که در هر زبان با آن سر و کار داریم حروف الفبا است. حروف زبان فرانسوی با حروف زبان انگلیسی مشترک است امّا تلفّظ بعضی از آن ها با هم متفاوت است!!!

در زیر لیست حروف الفبای فرانسوی را مشاهده می کنید:

 

L'alphabet

B bA a
D dC c
F fE e
H hG g
J jI i
L lK k
N nM m
P pO o
R rQ q
T tS s
V vU u
X xW w
Z zY y

 

تلفظ حروف الفبا را می توانید از اینجا(با حجم 216 کیلوبایت) بشنوید.

نوشته : پیام در ساعت ٢:۱٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٥