امروز میخوام درباره ضمیرها(Pronouns) و بیان علایق براتون بنویسم.

در فرانسوی 8 ضمیر شخصی داریم که عبارتند از:

ضمیر ها(Pronouns)

ماNousمنJe
شماVousتوTu
آنها (مذکر)Ilsاو (مذکر)Il
آنها (مونث)Ellesاو (مونث)Elle

نوشته : پیام در ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٥